برنامه ریزی تولید چیست؟

برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی تولید عبارت است از اهداف قابل اندازه گیری و تصمیم گیری در خصوص نحوه دست یابی به این اهداف.

برنامه ریزی تولید چیست؟

عبارت است از فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی که سازمان برای عملیات تولید آینده اش به آنها نیاز دارد و همچنین تخصیص این منابع جهت تولید محصول مورد نظر به تعداد مورد نظر و با کمترین هزینه و زمان.

اهداف برنامه ریزی تولید:

۱- استفاده مناسب و کارآمد از منابع

۲- رضایت مندی مشتری

۳- کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر

۴- کاهش هزینه های تولیدی ناشی از اضافه کاری و قراردادهای جنبی یا برون سپاری

۵- کاهش هزینه های نگهداری

۶- ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب

پيش بيني:

پیش بینی بر دو گونه است:

۱- پیشگویی:

معمولاً بر اساس تجربيات افراد استوار است و بسته به ميزان تجربه و اطلاعات شخص از يك موضوع مشخص ، صحت و سقم پيشگويي متغير مي باشد. هر چه ميزان تجربه و دانسته ها بيشتر باشد تخمين به واقعيت نزديكتر خواهد بود. روش معمول در پيشگويي دلفي مي باشد.

موارد استفاده:

توليد محصول جديد.

عدم دسترسي به اطلاعات دوره هاي گذشته.

اطلاعات جمع آوري شده در گذشته مطمئن نباشند.

۲- پیش بینی:

تجسم يك موقعيت در آينده بر اساس اطلاعات گذشته را می گویند که به سه حالت : کمی، کیفی و علت و معلولی می باشد.

روشهای پیش بینی کمی:

ميانگين ساده

پيش بيني بر اساس آخرين دوره

ميانگين متحرك

ميانگين متحرك موزون

هموار سازي نمايي ساده

هموار سازي نمايي دوبل

هموار سازي نمايي فصلي

رگرسيون ساده

معروفترين روش پيش بيني علت و معلولي روش رگرسيون ميباشد.

برنامه ریزی ادغامی:

در برنامه ریزی ادغامی محصولات با هم ترکیب شده و براساس یک واحد مشترک نظیر لیتر، تن، شبکه، نفر-ساعت و … بیان می شوند.

ورودی های برنامه ریزی ادغامی:

منابع: نیروی انسانی، تجهیزات

پیش بینی تقاضا

سیاست ها: قراردادهای جنبی، اضافه کاری، تغییر سطح موجودی، پس افت تقاضا

هزینه ها: هزینه نگهداری کالا، استعلام و اخراج، اضافه کاری، تغییر سطح موجودی، قرارداد جنبی

مراحل برنامه ریزی ادغامی:

۱- انتخاب افق زمانی برنامه و تقسیم آن به مجموعه‌ای از پریودها.

۲- پیش‌بینی تقاضای هر کدام ازخانواده‌های محصول و ساعات کار مورد نیاز برای هر خانواده محصول.

۳- در صورت امكان همگن كردن تقاضا ها در دوره هاي مختلف

۴- مقایسه ظرفیت موجود تولید با ظرفیت مورد نیاز

۵- انتخاب استراتژی تولید.

۶- بهینه‌سازی برنامه

استراتژی های برنامه ریزی ادغامی:

استراتژی های پیشگیرانه: شامل قیمت گذاری، پس افت تقاضا و یا ایجاد تقاضا

استراتژی های واکنشی: شامل استخدام و اخراج، اضافه کاری، به کارگیری نیروی نیمه وقت، استفاده از موجودی اضافی، قراردادهای جنبی (برون سپاری) برای عرضه

رویکردهای حل برنامه ریزی تولید:

روش های مبتنی بر سعی و خطا و اصول ابتکاری (روش های مکاشفه ای، راه حل های غیربهینه)

روش های مبتنی بر تحقیق در عملیات (با هدف بهینه سازی جواب)